Filip Małachowski Brak komentarzy

Możliwości uzyskania kredytu hipoteczny w trakcie ciąży, urlopu macierzyńskiego.

Kredyt hipoteczny a ciąża, urlop macierzyński

 

Wasza rodzina się powiększy? To jednocześnie radość i niepokój – oczekiwanie, nowe obowiązki, nowe wyzwania i nieprzespane noce. 
Planowanie urządzenia pokoju malucha, kolory, łóżeczko, zabawki i wybór imienia; to wszystko może powodować niezły mętlik w głowie.

W tym czasie bardzo często pojawia się pytanie czy mieszkanie, w którym mieszkamy nie jest za małe? Może dobrze byłoby je zmienić na większe? Może najwyższy czas kupić mieszkanie i wyprowadzić się od rodziców albo po prostu powiększyć sobie powierzchnię do życia.  

 

Co warto wiedzieć aby starać się o kredyt hipoteczny podczas ciąży, urlopu macierzyńskiego

 

Pewnie zastanawiacie się jak banki podchodzą do kobiet będących na urlopie macierzyńskim czy też na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Uzyskanie kredytu hipotecznego w okresie ciąży czy urlopu macierzyńskiego jest jak najbardziej możliwe. Wiele par stara się o kredyt w tym właśnie czasie.

 

Czym jest urlop macierzyński

 

Urlop macierzyński to urlop przyznawany kobietom, które urodziły dziecko w trakcie okresu zatrudnienia. Czas jego trwania zależy od ilości dzieci. Kobieta w tym okresie otrzymuje „wynagrodzenie” w postaci zasiłku macierzyńskiego. Podstawą do jego wyliczeń jest wynagrodzenie za okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych, przepracowanych przed miesiącem, w którym urodziło się dziecko.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 80% lub 100% podstawy wymiaru na początku i 60% po upływie 20 tygodni od porodu. W przypadku gdy Twój pracodawca zatrudnia minimum 20 pracowników wówczas wypłaty zasiłku macierzyńskiego realizuje pracodawca. Gdy mniej niż 20, wówczas ZUS. W przypadku zwolnienia lekarskiego w powodu ciąży kobiecie przysługuje świadczenie w wysokości 100% jej średniego wynagrodzenia.

 

Skąd bank wie o zwolnieniu z powodu ciąży lub urlopie macierzyńskim

 

Oznaczenie powyższego znajduje się w druku (nie we wszystkich bankach) o zatrudnieniu i dochodach, które wypełnia pracodawca i stanowi integralną cześć wniosku o udzielenie kredytu hipotecznego. Pojawia się tam pytanie czy kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim.

Banki mogą również wymagać przedstawienia potwierdzeń wpływów wynagrodzenia/zasiłku na konto osobiste, gdzie w tytule przelewu może zostać opisany charakter wpływu.

 

Czego banki się obawiają i dlaczego są bardziej czujne rozpatrując wnioski o kredyt hipoteczny dla par, w których kobieta jest w ciąży lub przebywa na urlopie macierzyńskim?  

 

Między innymi tego, że po urlopie macierzyńskim kobiecie przysługuje urlop wychowawczy, który jest bezpłatny. Banki obawiają się utraty dochodu kredytobiorcy, którego rolą jest terminowa spłata kredytu hipotecznego. Banki wiedzą też, że część kobiet po tym okresie nie wraca do pracy. 

Jest na to rozwiązanie – można pisemnie oświadczyć, że po urlopie macierzyńskim wraca się do pracy. Część banków wymaga takiej deklaracji. Nie spotkałem się z tym aby banki weryfikowały w przyszłości spełnienie tego warunku.

 

Rodzaj zatrudnienia a macierzyński, zwolnienie z powodu ciąży 

 

Opisane powyżej przypadki dotyczą umowy o pracę na czas nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony uzyskanie kredytu może być trudniejsze. Banki mogą obawiać się tego, że po powrocie kobiety do pracy umowa nie zostanie przedłużona i w ten sposób kredytobiorca utraci źródło dochodów.

Jednak w przypadku umowy na czas określony uzyskanie kredytu hipotecznego także jest możliwe. Ostatnio procesowałem wniosek Klientów, gdzie kobieta posiadała umowę na czas określony i pomogłem uzyskać kredyt hipoteczny na zakup domu. Zaznaczam, że osoba była zatrudniona w większej firmie i nie było to jedyne źródło dochodów wnioskodawców. 

 

Na pewno mocno utrudnione będzie pozyskanie kredytu hipotecznego jeżeli zasiłek macierzyński stanowi jedyne źródło dochodu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest dołączenie dodatkowego dochodu innej osoby (współkredytobiorcy; nie musi być to osoba spokrewniona).

Praktycznie niemożliwie będzie uzyskanie kredytu gdy uzyskujesz dochody z umowy zlecenie, umowy o dzieło czy też działalności gospodarczej.

 

Na zakończenie

 

Przebywając na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży lub na urlopie macierzyńskim można ubiegać się o kredyt hipoteczny. Jednak zaznaczyć trzeba, że nie wszystkie banki akceptują tę sytuację, a jeżeli akceptują to jeden bank ocenia ją w sposób mniej, a drugi bardziej restrykcyjny.

Zdecydowanie łatwiej starać się o kredyt hipoteczny w trakcie ciąży czy urlopu macierzyńskiego niż po urodzeniu dziecka. Dzieci są kochane, ale obniżają naszą zdolność kredytową. Chyba, że nasze dochody są na tyle wysokie, że plus jedna osoba w gospodarstwie domowym nie wpłynie negatywnie na wysokość kredytu, którą potrzebujecie. 

Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy i odniesienia się do polityki kredytowej danego banku. Na podjęcie przez bank pozytywnej decyzji kredytowej wpływa wiele czynników. Przed podpisaniem umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości trzeba sprawdzić swoje możliwości, aby obniżyć ryzyko np. utraty zadatku. 

 

Autor: Filip Małachowski – Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa

Nie przejmuj się dokumentacją do kredytu hipotecznego. Przygotuję za Ciebie Tel. 732 732 555