Chcę bezpłatnie sprawdzić czy mogę skorzystać z kredytu hipotecznego bez wkładu własnego i otrzymać odpowiedź w 24h:

  Jesteś osobą samotną lub małżeństwem lub parą (pary - osoby żyjące w związku nieformalnym o ile wychowują wspólnie dziecko/dzieci?

  Nie posiadasz prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w okresie ostatnich 5 lat nie dokonałeś zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej (z wyłączeniem osób które wychowują 2 dzieci i mają nieruchomość mieszkalną do 50m2 lub trójkę dzieci i nieruchomość do 75m2 lub czwórkę dzieci i nieruchomość do 90m2 lub piątkę bądź więcej dzieci – bez względu na powierzchnię posiadanej nieruchomości).

  Nie przysługuje Ci spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (z wyłączeniem osób które wychowują 2 dzieci i posiadają prawo do nieruchomości mieszkalnej do 50m2 lub trójkę dzieci i nieruchomość do 75m2 lub czwórkę dzieci i nieruchomość do 90m2 lub piątkę bądź więcej dzieci – bez względu na powierzchnię nieruchomości).

  Twój email

  Numer telefonu, wpisz 9 cyfr

  Administratorem Państwa danych osobowych jest SURSO Filip Małachowski. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe informacje w mojej Polityce prywatności.