Dokładnie wyliczam zdolność kredytową w kilkunastu bankach

Jakie korzyści otrzymasz? Wyliczam precyzyjnie zdolność kredytową. Tak abyś wiedział realnie jak drogą nieruchomość możesz kupić.

 

 

» Dowiesz się szybko jak drogą nieruchomość możesz kupić.

 

» Ostrożnie (realnie) liczę zdolność. Dzięki temu masz większe szanse na uzyskanie kredytu w oczekiwanej kwocie.

 

» Znasz swoją zdolność przed podpisaniem przedwstępnej umowy kupna, przed wpłatą zadatku. Dbam abyś nie stracił swoich pieniędzy. Zabezpieczam Cię w min. 2-3 banki, w których uzyskanie kredytu jest najbardziej prawdopodobne.

 

» Wiesz, w jakich bankach możesz otrzymać najwyższą kwotę kredytu. W jednym banku będziesz miał wyższą zdolność kredytową, a w drugim niższą. 

 

» Dobieram banki adekwatnie do Twoich potrzeb, sytuacji zawodowej, rodzinnej, finansowej. Każdy bank liczy zdolność kredytową inaczej. Możesz „nie pasować” do danego banku. W jednym banku 500 plus zwiększa zdolność, w drugim nie. Jeden bank akceptuje dochody gdy jesteś na L4 ciążowym, drugi nie. Jeden bank przyjmie do zdolności 100% Twoich premii, drugi 75%. Inny korzystnie liczy zdolność gdy jesteś na ryczałcie, drugi nie. Jest wiele różnic między bankami. 

 

» Jeśli nie posiadasz zdolności na dziś to podpowiem m.in. w jakiej wysokości dochody musisz osiągać aby mieć zdolność kredytową w pożądanej wysokości.     

 

⇓ Zdolność kredytowa – najczęstsze pytania i odpowiedzi pod formularzem ⇓ 

 

Realnie policzę Twoją zdolność kredytową w wielu bankach. Tel. 732 732 555 lub wypełnij formularz

  Chcę bezpłatnie porozmawiać o:

  Twoje imię

  Numer telefonu

  Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa. Administratorem Państwa danych osobowych jest SURSO Filip Małachowski. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe informacje w mojej Polityce prywatności.

  Co to jest zdolność kredytowa?

  Określa o jaką maksymalną kwotę kredytu możesz ubiegać się w banku.

  Jak wylicza się zdolność kredytową?

  Do wyliczenia zdolności bierze się pod uwagę m.in. dochody wnioskodawców, ich wiek, ilość osób w gospodarstwie domowym, wysokość spłacanych rat kredytów, pożyczek; limitów na karcie kredytowej, w koncie, inne zobowiązania np. alimenty.

  Spłacane miesięcznie zobowiązania plus rata wnioskowanego kredytu nie powinny być wyższe niż 50% Twoich miesięcznych dochodów. Zdolność kredytowa to tylko jeden z kilku elementów, które decydują o udzieleniu kredytu.

  Jak i gdzie sprawdzić zdolność kredytową?

  Możesz iść do banku i porozmawiać z doradcą hipotecznym. Każdy bank oblicza ją inaczej. Nie wyliczysz poprawnie zdolności kredytowej na ogólnodostępnych kalkulatorach w Internecie. Takimi nie posługują się decydenci kredytowi w bankach. Mam dostęp do kalkulatorów bankowych, na których liczę zdolność kredytową w różnych bankach. Tu możesz podać dane do zdolności kredytowej, szybko policzę.    

  Jaka zdolność kredytowa przy zarobkach 3000 zł, 4000 zł, 5000 zł czy 10000 zł?

  Nie jest możliwe wyliczenie zdolności tylko na podstawie dochodu. Trzeba wziąć pod uwagę również inne informacje tj. ilość osób w gospodarstwie nie osiągających dochodu, wysokość zobowiązań, czy dochód jest z umowy o pracę, zlecenie, o dzieło czy też działalności gospodarczej.

  Dochody z ilu miesięcy przyjmują banki do wyliczenia zdolności kredytowej?

  Banki biorą pod uwagę różne okresy. Jeden bank średnią dochodów netto (wpływy na konto) za ostatnie 3 miesiące, drugi bank za 6, a jeszcze inny za 12 miesięcy. Dotyczy dochodów z umowy o pracę.     

  Czy jest różnica w zdolności kredytowej przy umowie o pracę na czas określony, nieokreślony?

  Wysokość wyliczonej zdolności kredytowej dla umowy na czas określony i nieokreślony jest taka sama. Przy czasie określonym banki najczęściej wymagają aby umowa zawarta była od min. 6 miesięcy i wygasała najwcześniej 6, a nawet 12 miesięcy w przód. Na moment składania do banku wniosku kredytowego. Im dłużej taka umowa trwa tym lepiej.

  W przypadku umowy na czas nieokreślony minimalny okres jej trwania to 3 miesiące. Wybrane banki przy zmianie pracodawcy przyjmą dochód do analizy już po 1 miesiącu pracy w nowym miejscu. Jeśli przerwa miedzy zatrudnieniem nie była dłuższa niż 1 miesiąc.

    

  Co zwiększa i zmniejsza zdolność kredytową?

  Zdolność kredytową obniżają posiadane raty kredytów/pożyczek, limit kredytowy w koncie osobistym/firmowym, na karcie kredytowej; osoby w gospodarstwie bez dochodów, wiek kredytobiorcy (im jesteśmy starsi to zdolność kredytowa liczona jest przy krótszym okresie, który obniża zdolność). Podpowiedzi jak zwiększyć zdolność kredytową tutaj.   

  Umowa zlecenie a zdolność kredytowa - jak jest liczona?

  Minimalny wymagany okres uzyskiwania dochodów z umowy zlecenie to najczęściej 12 miesięcy. Do zdolności banki przyjmują 70%-80% uzyskiwanych dochodów. Część banków akceptuje umowy zawierane z różnym pracodawcami. Do potwierdzenia stabilności uzyskiwanych dochodów bank może wymagać deklaracji podatkowej za rok ubiegły. Jak również historii z wpływami na konto. Najkorzystniej aby przerwy miedzy umowami nie były dłuższe niż 14-30 dni. 

  Jak wyliczany jest dochód z działalności gospodarczej do zdolności kredytowej? Jak długo firma musi działać?

  Minimalny wymagany okres prowadzenia działalności to najczęściej 12 lub 24 miesiące. W zależności od banku. Z tych okresów wyliczany jest średnio miesięczny dochód, który jest pomniejszany o składki na ubezpieczenia społeczne właściciela i podatek dochodowy. Banki stosują parametry/wskaźniki, które mogą korygować (pomniejszać wyliczony dochód). Dotyczy księgi przychodów i rozchodów.

  Działalność gospodarcza na ryczałcie - jak wyliczany jest dochód do zdolności kredytowej?

  Średni miesięczny dochód netto z ryczałtu jest wyliczany jako procent (od 15% do 50%) uzyskiwanych przychodów za okres ostatnich 12 lub 24 miesięcy. Każdy bank przyjmuje inny procent. Wyliczany dochód może zostać pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, podatek. Jeden bank liczy zdolność z ryczałtu korzystniej, a drugi mniej.

  Zmieniłem formę opodatkowania z księgi przychodów na ryczałt (i odwrotnie). Czy taki dochód zostanie przyjęty do zdolności kredytowej?

  Tak. Większość banków akceptuje taką sytuację jednak zdolność kredytową trzeba liczyć ostrożnie. Zmiana formy opodatkowania może utrudniać bankom „zmierzenie” stabilności Twoich dochodów.     

  Czy dochód wypłacany gotówką z umowy o pracę zostanie przyjęty do zdolności kredytowej?

  Tak lecz tylko część banków przyjmie taką formę wypłaty. Banki te będą wymagać przedstawienia z ZUS zaświadczenia o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

  Czy dochód w EURO z umowy o pracę zostanie przyjęty do zdolności kredytowej?

  Tak lecz tylko w dwóch bankach możesz ubiegać się o kredyt. Jeżeli dochód w walucie obcej jest dominującym dochodem w Twoim gospodarstwie domowym to kredyt będzie w euro tzn. kwota w złotych zostanie przeliczona na euro. Kredyt będziesz spłacał w euro.

  Czy 500 plus zwiększa zdolność kredytową?

  Tak ale tylko w wybranych bankach.