Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego na mieszkanie, domKredyt hipoteczny bez wkładu własnego na zakup domu, mieszkania, budowę. Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy.

Program w ramach Polskiego Ładu

 

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

od 27 maja 2022 do 31 grudnia 2030 roku

Ustawa z dnia 1 października 2021 roku o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym 

 

Korzyści programu pod aktualizacjami ⇓

 

Aktualizacja 02 listopada 2022

Posiadam narzędzie, dzięki któremu dowiesz się szybko czy możesz skorzystać z kredytu bez wkładu własnego. Dzwoń 732 732 555 

Możesz też wypełnić formularz i otrzymać odpowiedź w 24h. 

 

Aktualizacja 29 października 2022

Na dziś banki, w których skutecznie (wypracowany proces; osobiście mogę pomóc) można ubiegać się kredyt bez wkładu własnego to: ALIOR BANK, SANTANDER BANK POLSKA oraz PEKAO S.A.  

Aktualizacja 06 lipca 2022

Kolejne banki zawarły umowę z BGK i przystąpiły do programu. Są nimi: SANTANDER BANK POLSKA, ALIOR, BANK OCHRONY ŚRODOWISKA, BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI.

Aktualizacja 02 czerwca 2022

Kolejny bank finalnie zawarł umowę z BGK. Jest nim PKO BP.  

Aktualizacja 31 maja 2022

Pierwszy bank finalnie zawarł umowę z BGK. Jest nim PEKAO S.A. W tym banku będę mógł Państwu pomóc uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego od września 2022 roku. 

Aktualizacja 17 maja 2022

Zapowiadane jest wprowadzenie zmian do ustawy, które mają uatrakcyjnić program.
Jedną z proponowanych zmian jest możliwość skorzystania ze „spłat rodzinnych” dla osób, które posiadają swój wkład własny i chcą go wnieść kupując nieruchomość.
Kolejną będzie możliwość wniesienia przez wnioskodawcę większego wkładu własnego niż 10% (aktualnie minimalna wartość, która musi zostać objęta gwarancją to 10% i nie więcej niż 20% wartości nabywanej nieruchomości).
Urealnione mają zostać wskaźniki wpływające na maksymalną cenę metra kwadratowego powierzchni kupowanej nieruchomości. Czyli więcej nieruchomości zakwalifikuje się do programu. Przez co wnioskodawca będzie miał większy wybór nieruchomości, z których docelowo kupi tę najbardziej pożądaną. 

 


Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy – korzyści 

 

» Zakup/budowa nieruchomości mieszkalnej z wykorzystaniem kredytu hipotecznego, bez posiadania wkładu własnego. Wkład własny będzie gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

» Możliwość uzyskania spłaty części kredytu („spłata rodzinna”), której dokona (BGK).

 

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – kto może skorzystać?

 

»  Single, małżeństwa lub pary (pary pod warunkiem, że wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko).

»  Osoby posiadające zdolność kredytową i spełniające wymagania banków, które będą uczestniczyć w programie.

»  Osoby, które nie są właścicielami domu, mieszkania (wyjątki poniżej).

 

Będziesz mógł być uczestnikiem programu jeżeli posiadasz:

»  dwójkę dzieci i jesteś właścicielem mieszkania/domu o pow. użytkowej nie większej niż 50 m².

»  trójkę dzieci i jesteś właścicielem mieszkania/domu o pow. użytkowej nie większej niż 75².

»  czwórkę dzieci i jesteś właścicielem mieszkania/domu o pow. użytkowej nie większej niż 90² (przy większej ilości dzieci limit powierzchni nie obowiązuje).

 

Nie możesz być uczestnikiem programu jeżeli w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o gwarantowany kredyt mieszkaniowy, dokonałeś zbycia swojej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I grupy podatkowej Tutaj podpowiedź kto to lub II grupy podatkowej Tutaj podpowiedź kto to.

 

Jakie nieruchomości będzie można kupić, sfinansować gwarantowanym kredytem mieszkaniowym?

 

»  Zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym (wraz z wykończeniem).

»  Budowa domu, dokończenie budowy domu (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy).

»  Zakup działki wraz z budową domu.

 

WAŻNE – limit ceny metra kwadratowego kupowanego mieszkania 

 

Cena kupowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 1m² pow. użytkowej nie może przekroczyć kwoty stanowiącej wynik pomnożenia średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia (przeciętny koszt budowy) 1 m² pow. użytkowej budynków mieszkalnych przez współczynnik 1,3 przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego 1,2.

 

Maksymalna cena metra kw. (dla Częstochowy oraz okolic) nie może być wyższa niż:

6.109,00 zł dla rynku wtórnego

6.618,00 zł dla rynku pierwotnego

Powyższe stawki obowiązują do 31 marca 2023 roku.

 

PRZYKŁAD: kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego za 300.000 zł. Jego pow. użytkowa wynosi 50 . Cena zakupu podzielona przez powierzchnię = 6.000,00 zł. Dlatego możesz skorzystać z programu i kupić to mieszkanie.

Jeżeli cena mieszkania będzie wyższa np. 315.000 zł to wówczas cena metra = 6.300 zł. Jest wyższa niż określone maksimum (6.109,00). Nie będziesz mógł kupić takiego mieszkania i jednocześnie skorzystać z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Metoda liczenia dla rynku pierwotnego jest taka sama. W naszym przykładzie (przy podanych cenach zakupu) możliwy byłby zakup mieszkania na rynku pierwotnym (od dewelopera).

 

Jakie warunki kredytu hipotecznego bez wkładu własnego przy gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

 

»  Będzie udzielany przez banki, które zawrą umowę z BGK.

»  Kredyt na okres minimum 15 lat.

»  Tylko w walucie polskiej.

»  Szczegółowe warunki kredytu (oprocentowanie oraz inne) wg oferty banku, który zawarł umowę z BGK.

»  Wartość gwarantowanego przez BGK wkładu własnego to minimum 10% wydatków związanych z zakupem/budową nieruchomości.

»  Łączna wartość gwarantowanego wkładu BGK plus wkład własny kredytobiorcy (jeżeli będziesz chciał wnieść) nie może być wyższa niż 20% wydatków związanych z zakupem/budową nieruchomości.

»  Wysokość gwarancji nie może być wyższa niż 100.000 zł. To maksymalna wartość gwarantowanego wkładu własnego.

»  Z tytułu udzielenia gwarancji zapłacisz 1% prowizji od kwoty gwarancji. Maksymalnie 1.000 zł.

 

Spłata rodzinna – zyskaj szansę na spłatę części kredytu hipotecznego

 

BGK gwarantuje wypłatę środków z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Spłata rodzinna jest przyznawana w przypadku powiększenia się rodziny o drugie i kolejne dziecko w trakcie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

 

Jaka jest wysokość spłaty rodzinnej

 

»  20.000 zł w przypadku powiększenia się rodziny o drugie dziecko

»  60.000 zł w przypadku trzeciego i kolejnych dzieci

 

Co uniemożliwi otrzymanie spłaty rodzinnej

 

Nie można być właścicielem mieszkania, domu z wyjątkiem nabytego/wybudowanego w ramach programu.

 

Konsekwencje sprzedaży nieruchomości nabytej w ramach programu

 

Otrzymaną spłatę rodzinną będziesz musiał zwrócić jeżeli w ciągu 5 lat od dnia dokonania spłaty rodzinnej:

»  Sprzedasz lub wynajmiesz nieruchomość.

»  Dokonasz zmiany sposobu użytkowania nieruchomości (na taki, który nie zaspakaja potrzeb mieszkaniowych).

 

Kwota zwrotu odpowiada iloczynowi kwoty uzyskanej spłaty rodzinnej oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

PRZYKŁAD: Sprzedałeś mieszkanie w 12 miesiącu od uzyskania spłaty rodzinnej w kwocie 20.000 zł. Oznacza to, że będziesz musiał zwrócić 16.000 zł (pozostało 48 miesięcy do zakończenia okresu 5 lat (60 miesięcy); 48/60=0,8; 20.000 zł*0,8 = 16.000 zł).

 

⇓ Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy – najczęstsze pytania i odpowiedzi pod formularzem ⇓ 

 

Zapytaj o kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Tel. 732 732 555 lub wypełnij formularz

  Chcę bezpłatnie porozmawiać o:

  Twoje imię

  Numer telefonu

  Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa. Administratorem Państwa danych osobowych jest SURSO Filip Małachowski. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe informacje w mojej Polityce prywatności.

  Czy Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy można przeznaczyć na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkania)?

  Nie. Lokal (mieszkanie) musi być odrębną własnością.

  W związku nieformalnym jeden z partnerów ma dziecko. Czy mogą starać się wspólnie o Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy?

  Nie. Zgodnie z ustawą powinni wychowywać co najmniej jedno wspólne dziecko. Pozostające pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną. W powyższym przypadku mogą starać się o kredyt samodzielnie.

  Czy oprócz wnioskodawcy/ów do Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego mogą przystąpić inne osoby np. rodzice aby zwiększyć zdolność kredytową?

  Nie

  Mieszkanie kosztuje 250 tys. zł. Posiadam 30 tys. zł na wkład własny. Czy gwarancja może wynosić 20 tys. zł?

  Nie gdyż 20 tys. zł stanowi 8% ceny zakupu. Minimalna wysokość gwarancji to 10% zakupu czyli 25 tys. zł. W naszym przypadku maksymalny wkład kredytobiorcy to 25 tys. zł (łącznie gwarancja i wkład kredytobiorcy nie mogą być wyższe niż 20% zakupu, kosztów budowy).

  Cena mieszkania to 250 tys. zł. Posiadam 5 tys. zł na wkład własny. Czy gwarancja może wynosić 45 tys. zł?

  Tak gdyż minimalna wartość gwarancji to 10% zakupu nieruchomości. Łącznie z wkładem własnym kredytobiorcy gwarancja nie może być większa niż 20% zakupu, budowy.

  Czy jest określona maksymalna powierzchnia kupowanej nieruchomości w ramach Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego?

  Nie

  Czy limit ceny metra kwadratowego dotyczy również domu jednorodzinnego przy Gwarantowanym Kredycie Mieszkaniowym?

  Nie

  Posiadam działkę budowlaną. Czy mogę skorzystać z Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego na zakup mieszkania, domu?

  Tak

  Czy wykończenie mieszkania zrealizowane przez dewelopera jest wliczane do limitu ceny metra kwadratowego?

  Tak

  Czy piwnica, garaż, pomieszczenie gospodarcze wliczane są do limitu ceny metra kwadratowego mieszkania?

  Tak

  Czy można uzyskać dwa Gwarantowane Kredyty Mieszkaniowe?

  Nie. Można skorzystać tylko jeden raz.