Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego na mieszkanie, domKredyt hipoteczny bez wkładu własnego na zakup domu, mieszkania, budowę. Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy.

Program w ramach Polskiego Ładu

 

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

od 27 maja 2022 do 31 grudnia 2030 roku

Ustawa z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym 

 

Korzyści programu pod aktualizacjami ⇓

 

Aktualizacja 02 kwietnia 2023

Posiadam narzędzie, dzięki któremu dowiesz się szybko czy możesz skorzystać z kredytu bez wkładu własnego. Dzwoń 732 732 555 

Możesz też wypełnić formularz i otrzymać odpowiedź w 24h. 

 

Aktualizacja 31 marca 2023

Na dziś banki, w których skutecznie (wypracowany proces; osobiście mogę pomóc) można ubiegać się kredyt bez wkładu własnego to: ALIOR BANK, SANTANDER BANK POLSKA, PEKAO S.A oraz PKO BP.  

 


Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – korzyści 

 

» Zakup/budowa nieruchomości mieszkalnej z wykorzystaniem kredytu hipotecznego, bez posiadania wkładu własnego. Wkład własny będzie gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 

» Możliwość uzyskania spłaty części kredytu („spłata rodzinna”), której dokona (BGK).

 

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – kto może skorzystać?

 

»  Single, małżeństwa lub pary (pary pod warunkiem, że wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko).

»  Osoby posiadające zdolność kredytową i spełniające wymagania banków, które uczestniczą w programie.

»  Osoby, które nie są właścicielami domu, mieszkania (wyjątki poniżej).

 

Będziesz mógł być uczestnikiem programu jeżeli posiadasz:

»  dwójkę dzieci i jesteś właścicielem mieszkania/domu o pow. użytkowej nie większej niż 50 m².

»  trójkę dzieci i jesteś właścicielem mieszkania/domu o pow. użytkowej nie większej niż 75².

»  czwórkę dzieci i jesteś właścicielem mieszkania/domu o pow. użytkowej nie większej niż 90² (przy większej ilości dzieci limit powierzchni nie obowiązuje).

 

Nie możesz być uczestnikiem programu jeżeli w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o rodzinny kredyt mieszkaniowy, dokonałeś zbycia swojej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I grupy podatkowej Tutaj podpowiedź kto to lub II grupy podatkowej Tutaj podpowiedź kto to. Wyjątkiem jest darowizna udziału nie większego niż 50% na rzecz osoby, która wcześniej posiadała udział w nieruchomości. 

 

Jakie nieruchomości będzie można kupić, sfinansować rodzinnym kredytem mieszkaniowym?

 

»  Zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym (wraz z wykończeniem).

»  Budowa domu, dokończenie budowy domu (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy).

»  Zakup działki wraz z budową domu.

 

WAŻNE – limit ceny metra kwadratowego kupowanego mieszkania 

 

Cena kupowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 1m² pow. użytkowej nie może przekroczyć kwoty stanowiącej wynik pomnożenia średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia (przeciętny koszt budowy) 1 m² pow. użytkowej budynków mieszkalnych przez współczynnik 1,4 przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego 1,3.

 

Maksymalna cena metra kw. (dla Częstochowy oraz okolic) nie może być wyższa niż:

6.109,00 zł dla rynku wtórnego

6.618,00 zł dla rynku pierwotnego

Powyższe stawki obowiązują do 31 marca 2023 roku.

 

PRZYKŁAD: kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego za 300.000 zł. Jego pow. użytkowa wynosi 50 . Cena zakupu podzielona przez powierzchnię = 6.000,00 zł. Dlatego możesz skorzystać z programu i kupić to mieszkanie.

Jeżeli cena mieszkania będzie wyższa np. 315.000 zł to wówczas cena metra = 6.300 zł. Jest wyższa niż określone maksimum (6.109,00). Nie będziesz mógł kupić takiego mieszkania i jednocześnie skorzystać z rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Metoda liczenia dla rynku pierwotnego jest taka sama. W naszym przykładzie (przy podanych cenach zakupu) możliwy byłby zakup mieszkania na rynku pierwotnym (od dewelopera).

 

Jakie warunki kredytu hipotecznego bez wkładu własnego przy rodzinnym kredycie mieszkaniowym

 

»  Będzie udzielany przez banki, które zawrą umowę z BGK.

»  Kredyt na okres minimum 15 lat.

»  Tylko w walucie polskiej.

»  Szczegółowe warunki kredytu (oprocentowanie oraz inne) wg oferty banku, który zawarł umowę z BGK.

»  Wartość gwarantowanego przez BGK wkładu własnego to 20% wydatków związanych z zakupem/budową nieruchomości.

»  Kredytobiorca może wnieść wkład własny. Nie może być on większy niż 20% (w przypadku wyboru kredytu z oprocentowaniem zmiennym) lub 30% zakupu/budowy nieruchomości (w przypadku kredytu z oprocentowaniem okresowo stałym). Łącznie wartość wkładu własnego i kwoty gwarancji nie może być wyższa niż 200.000 zł

»  Wysokość gwarancji nie może być wyższa niż 100.000 zł. 

»  Z tytułu udzielenia gwarancji zapłacisz 1% prowizji od kwoty gwarancji. Maksymalnie 1.000 zł.

 

Spłata rodzinna – zyskaj szansę na spłatę części kredytu hipotecznego

 

BGK gwarantuje wypłatę środków z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Spłata rodzinna jest przyznawana w przypadku powiększenia się rodziny o drugie i kolejne dziecko w trakcie spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

 

Jaka jest wysokość spłaty rodzinnej

 

»  20.000 zł w przypadku powiększenia się rodziny o drugie dziecko

»  60.000 zł w przypadku trzeciego i kolejnych dzieci

 

Co uniemożliwi otrzymanie spłaty rodzinnej

 

Nie można być właścicielem mieszkania, domu z wyjątkiem nabytego/wybudowanego w ramach programu.

 

Konsekwencje sprzedaży nieruchomości nabytej w ramach programu

 

Otrzymaną spłatę rodzinną będziesz musiał zwrócić jeżeli w ciągu 5 lat od dnia dokonania spłaty rodzinnej:

»  Sprzedasz lub wynajmiesz nieruchomość.

»  Dokonasz zmiany sposobu użytkowania nieruchomości (na taki, który nie zaspakaja potrzeb mieszkaniowych).

 

Kwota zwrotu odpowiada iloczynowi kwoty uzyskanej spłaty rodzinnej oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

PRZYKŁAD: Sprzedałeś mieszkanie w 12 miesiącu od uzyskania spłaty rodzinnej w kwocie 20.000 zł. Oznacza to, że będziesz musiał zwrócić 16.000 zł (pozostało 48 miesięcy do zakończenia okresu 5 lat (60 miesięcy); 48/60=0,8; 20.000 zł*0,8 = 16.000 zł).

 

⇓ Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – najczęstsze pytania i odpowiedzi pod formularzem ⇓ 

 

Zapytaj o kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Tel. 732 732 555 lub wypełnij formularz

  Chcę bezpłatnie porozmawiać o:

  Twoje imię

  Numer telefonu

  Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa. Administratorem Państwa danych osobowych jest SURSO Filip Małachowski. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe informacje w mojej Polityce prywatności.

  Czy posiadając wkład własny mogę skorzystać tylko ze "spłaty rodzinnej" w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym?

  Tak

  Czy Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy można przeznaczyć na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkania)?

  Tak

  W związku nieformalnym jeden z partnerów ma dziecko. Czy mogą starać się wspólnie o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy?

  Nie. Zgodnie z ustawą powinni wychowywać co najmniej jedno wspólne dziecko. Pozostające pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną. W powyższym przypadku mogą starać się o kredyt samodzielnie.

  Czy oprócz wnioskodawcy/ów do Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego mogą przystąpić inne osoby np. rodzice aby zwiększyć zdolność kredytową?

  Nie

  Mieszkanie kosztuje 250 tys. zł. Posiadam 30 tys. zł na wkład własny. Czy gwarancja może wynosić 20 tys. zł?

  Nie gdyż 20 tys. zł stanowi 8% ceny zakupu. Minimalna wysokość gwarancji to 10% zakupu czyli 25 tys. zł. W naszym przypadku maksymalny wkład kredytobiorcy to 25 tys. zł (łącznie gwarancja i wkład kredytobiorcy nie mogą być wyższe niż 20% zakupu, kosztów budowy).

  Cena mieszkania to 250 tys. zł. Posiadam 5 tys. zł na wkład własny. Czy gwarancja może wynosić 45 tys. zł?

  Tak gdyż minimalna wartość gwarancji to 10% zakupu nieruchomości. Łącznie z wkładem własnym kredytobiorcy gwarancja nie może być większa niż 20% zakupu, budowy.

  Czy jest określona maksymalna powierzchnia kupowanej nieruchomości w ramach Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego?

  Nie

  Czy limit ceny metra kwadratowego dotyczy również domu jednorodzinnego przy Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym?

  Nie

  Posiadam działkę budowlaną. Czy mogę skorzystać z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego na zakup mieszkania, domu?

  Tak

  Czy wykończenie mieszkania zrealizowane przez dewelopera jest wliczane do limitu ceny metra kwadratowego?

  Tak

  Czy piwnica, garaż, pomieszczenie gospodarcze wliczane są do limitu ceny metra kwadratowego mieszkania?

  Tak

  Czy można uzyskać dwa Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe?

  Nie. Można skorzystać tylko jeden raz.