Filip Małachowski Brak komentarzy

Zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON. Co to oznacza dla udzielonych kredytów hipotecznych oraz nowo udzielanych.

Zmiana WIBOR na WIRON

 

Decyzja zapadła. Zmiana WIBOR na WIRON stała się faktem. Zastąpi on wskaźnik referencyjny WIBOR, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych

 

Co to jest WIRON?

 

WIRON jest wyznaczany na podstawie transakcji depozytowych. Zawieranych nie tylko pomiędzy bankami (jak to jest w przypadku WIBOR), ale także bankami oraz instytucjami finansowymi i dużymi przedsiębiorstwami.

Skrót WIRON to Warsaw Interest Rate Overnight. To wskaźnik ustalany na podstawie zawartych transakcji pożyczania sobie wzajemnie pieniędzy między w/w instytucjami za określoną cenę (oprocentowanie).

W uproszczeniu zawieranie lokat na jeden dzień. Jest wskaźnikiem jednodniowym. Oznacza to, że wysokość spłacanej raty kredytobiorca pozna dopiero w dniu jej spłaty.

 

Czym różni się WIRON od WIBOR?

 

Wskaźnik WIRON jest pochodną faktycznie zawieranych transakcji. Dlatego jest bardziej realny i odzwierciedla rzeczywistość.  

W przeciwieństwie do WIBOR-u bazującym na transakcjach międzybankowych, a gdy nie ma ich odpowiedniej ilości wyznaczany jest na podstawie algorytmów. Analizują one zachowania otoczenia makroekonomicznego (np. stopa bezrobocia, kurs i stabilność waluty), prognozy wskaźników takich jak inflacja czy też wysokość stóp procentowych. To trochę jak wróżenie z kart czy obstawianie wyniku meczu.

Wzrost, spadek inflacji, stóp procentowych wpływa na wysokość WIBOR-u oraz WIRON-u. Jest wynikiem tego co dzieje się w makroekonomii.

 

Kiedy zmiana WIBOR na WIRON 

 

Docelowo WIRON zastąpi WIBOR. Z uwagi na wiele zmian, które przy tak złożonej operacji należy wdrożyć proces ten jest rozłożony w czasie do 2025 roku

Przeprowadzenie reformy wskaźników nastąpi do końca 2024 roku.

Zaprzestanie publikowania i wykorzystywania wskaźnika WIBOR od 2025 roku.   

Od roku 2023 banki mogą równolegle ze stawką WIBOR oferować WIRON dla nowo udzielanych kredytów. Na dziś brak jest informacji, który bank jako pierwszy wprowadzi taką możliwość.

Od 2024 roku banki usuną z oferty kredyty oparte o WIBOR.

 

Zmiana WIBOR na WIRON dla zawartych umów kredytów hipotecznych

 

Dla funkcjonujących umów kredytu hipotecznego zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON nastąpi w 2025 roku.

Ważne – dla tych umów, przy konwersji wskaźnika, WIRON będzie miał inną wartość. Dodany zostanie do niego parametr korygujący różnice miedzy stawką WIBOR a WIRON. Na dziś nie wiadomo jaką ten parametr będzie miał wartość.

 

Jak wpływa na wysokość raty kredytu zmiana WIBOR na WIRON

 

Zrobiłem analizę historyczną jednego i drugiego wskaźnika. Przez ostatnie 3 lata WIRON nie był wyższy niż WIBOR. Gdyby na dziś przyjąć WIRON do wyliczeń raty kredytu hipotecznego to symulacja przedstawiała by się jak niżej.

 

Przykład na dzień 30-11-2022:

Kredyt 250.000 zł

Okres spłaty 25 lat, raty równe, oprocentowanie zmienne

Marża banku 1,60%

WIBOR6M=7,49%; WIRON6M=6,1018%

Rata przy WIBOR = 2.113,42 zł

Rata przy WIRON = 1.880,42 zł

 

Korzystniej wypada WIRON. Nikt jednak nie jest w stanie zagwarantować, że różnica na korzyść WIRON będzie obowiązywać w dłuższej perspektywie czasu.

 

WIBOR, WIRON plusy i minusy 

 

Pamiętajmy, że wszelkie zmiany jak również jeden czy drugi wskaźnik mają swoje wady i zalety.

W przypadku WIBOR-u rynek międzybankowy prognozuje (wyprzedza) co będzie się działo ze stopami procentowymi (wzrost/spadek) i przez to z wyprzedzeniem np. podwyższa wartość wskaźnika, co przekłada się na wyższą ratę kredyty. Nie zawsze musi to być słuszne i zgodne z nadchodzącą rzeczywistością.

W drugą stronę działa to tak samo. Gdy prognozowany jest spadek stóp procentowych to wysokość raty kredytu obniża się szybciej.

WIRON obrazuje przeszłość (zawarte transakcje). Dlatego w przypadku ewentualnych podwyżek stóp procentowych (czytaj wzrost rat kredytów), kredytobiorcy mogą odczuć je z opóźnieniem (to na plus). Z drugiej strony w przypadku spadku stóp obniżka rat może nastąpić z opóźnieniem.

 

Oblicz zdolność kredytową i otrzymaj oferty kredytów hipotecznych dopasowane do Ciebie Tel. 732 732 555

Autor: Filip Małachowski – Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa