Filip Małachowski Brak komentarzy

 

Postaraj się o premie w kolejnych miesiącach. 

W dwóch bankach 500 plus zwiększa zdolność  kredytową, to nowość, szczegóły tutaj.

Pozyskaj dodatkową umowę o pracę, umowę zlecenie, inne źródło dochodu.

Zamknij lub obniż limit na karcie kredytowej, w koncie osobistym.

Spłać posiadane kredyty lub ich część. Możesz też wydłużyć okres spłaty aby zmniejszyć poziom raty.

Zmień pracę na lepiej płatną. Zadbaj o to aby przerwa między zmianą pracodawców nie była dłuższa niż 30 dni.

Dołącz współkredytobiorcę, nie musi być osobą spokrewnioną (np. znajomego, wujka, ciocię, siostrę, rodziców, inne osoby). Współkredytobiorca nie musi być współwłaścicielem nieruchomości.

„Zmniejsz” ilość osób w gospodarstwie domowym przez rozdzielność majątkową (intercyza). Współmałżonek nie osiągający dochodów obniża zdolność kredytową. 

Alimenty na dziecko w zależności od banku mogą obniżać koszty gosp. domowego co poprawi zdolność.

Sprawdź zdolność w wielu bankach. Każdy liczy inaczej. Są banki w których szybciej zwiększysz zdolność. Nie licz zdolności kredytowej na kalkulatorach w Internecie, nie są one wiarygodne, tożsame z kalkulatorami bankowymi.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

 

Otrzymuj wynagrodzenie na konto. Wypłaty otrzymywanej „do ręki” kilka banków nie zaakceptuje.

Porozmawiaj z rodziną, może pożyczą gotówkę. Przez co zwiększysz swój wkład własny, obniżając wysokość potrzebnego kredytu na zakup nieruchomości.

 

Policzę bezpłatnie Twoją zdolność kredytową w wielu bankach  Tel. 732 732 555