Filip Małachowski Brak komentarzy

Z publikacji dowiesz się m.in.:

  • Ile środków własnych musisz posiadać  

  • Czy wycena nieruchomości wpływa na wnioskowaną kwotę kredytu

  • Co może stanowić środki własne

Posiadanie udziału własnego jest niezbędne przy kredycie hipotecznym

Ustawa wymaga min. 20% wartości nieruchomości. Jeżeli kupujesz mieszkanie np. za 200 tys. zł musisz posiadać 40 tys. zł środków własnych.

Czy banki akceptują wkład własny na niższym poziomie?

Tak, lecz często oczekują wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu lub podwyższają marżę kredytu do czasu spłaty odpowiedniej jego części. W związku z powyższym płacisz więcej za kredyt ale z drugiej strony kredyt hipoteczny jest bardziej dostępny.

Minimalny, wymagany wkład własny to 10%.

Dzięki wyższemu wkładowi własnemu możesz uzyskać niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego. Dlatego Twój kredyt może być tańszy.

Zapytaj o kredyt hipoteczny

Wycena nieruchomości a wysokość udziału własnego

Zdarza się, że po sporządzeniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę jej wartość jest niższa od ceny zakupu domu, mieszkania.

Przykład: cena zakupu mieszkania = 200 tys. zł, udział własny 10% tj. 20 tys. zł. Wycena nieruchomości 190 tys. zł. W konsekwencji musisz zwiększyć udział środków własny z 20 tys. zł do 29 tys. zł gdyż powinien zostać zachowany wskaźnik LTV (to wartość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia).

Nie może być w tym przypadku wyższy niż 90% wartości nieruchomości. Zatem kredyt nie zostanie udzielony w kwocie 180 tys. zł tylko 171 tys. zł. Wycena nieruchomości zawsze weryfikuje wnioskowaną kwotę kredytu.

Czy tylko środki pieniężne mogą stanowić wkład własny

W praktyce tak. Przeczytaj co dokładnie może być wkładem własnym tutaj.

Przy budowie domu wkładem własnym może być posiadana działka wraz z tym co zostało zrealizowane w zakresie budowy np. fundamenty, dokumentacja projektowa. W rezultacie tego możesz wybudować dom bez posiadania swoich pieniędzy. Przeczytaj jak to zrobić tutaj.

Jak bank liczy udział środków własnych przy kredycie hipotecznym

Klienci pytają mnie czy udział własny w przypadku kredytowania zakupu nieruchomości oraz remontu jest liczony tylko od ceny zakupu nieruchomości czy łącznie od zakupu wraz z remontem. Banki liczą udział środków własnych od wartość inwestycji czyli od ceny zakupu nieruchomości plus remont.

Przykład: cena zakupu 200 tys. zł plus koszty remontu 60 tys. zł. Łączna kwota inwestycji 260 tys. zł. Środki własne liczysz od tej kwoty. Jeżeli bank wymaga 20% udziału własnego to musisz posiadać 52 tys. zł gotówki.

Łatwa droga do kredytu hipotecznego. Poprowadzę Cię bezpłatnie od A do Z-amieszkania! Tel. 732 732 555

Autor: Filip Małachowski – Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa