Filip Małachowski Brak komentarzy

 

Przy zakupie nieruchomości z udziałem kredytu hipotecznego niezbędnym jest posiadanie wkładu własnego. Banki udzielają kredytu maksymalnie do 90% wartości nieruchomości. Dlatego pozostałą część należy posiadać aby kupić mieszkanie, dom, działkę.

Klienci pytają mnie od czasu do czasu co może być wkładem własnym oprócz gotówki. Poniżej przedstawiam kilka sposobów.

1. Wkład na książeczce mieszkaniowej (sprawdź może rodzice, dziadkowie wpłacali Tobie oszczędności na książeczkę).

2. Obligacje lub bony skarbowe; fundusze inwestycyjne; papiery wartościowe (w tym akcje spółek notowanych na GPW)

3. Środki pochodzące od rodziny (pamiętajcie o akcie darowizny)

4. Środki zgromadzone na IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

5. Jeżeli chcesz wybudować dom, a posiadasz działkę, może ona być wkładem własnym.

6. Wartość zrealizowanych prac na budowie; zapłacone materiały budowlane (w przypadku elementów niewybudowanych musisz udokumentować fakturami/rachunkami).

7. Środki pochodzące z nieruchomości, którą chcesz sprzedać.

Ekspert kredytów hipotecznych. Poprowadzę Cię bezpłatnie od A do Z-amieszkania! Tel. 732 732 555

Autor: Filip Małachowski – Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa