Filip Małachowski Brak komentarzy

1. Kiedy, przy zakupie nieruchomości, wpłacam środki własne?

Kupując mieszkanie, działkę czy też dom na kredyt z rynku wtórnego, środki własne (udział własny) przekazywane są w chwili zawierania u notariusza umowy kupna – sprzedaży. Jeżeli kwota jest niewielka, można wręczyć zbywcy gotówkę, co stwierdzi w akcie notariusz.

W przypadku wyższych kwot, notariusz umieszcza w akcie zapis, że kupujący dokona przelewu (np. w ciągu 3 dni) na rachunek zbywcy, kwoty w określonej wysokości. Dokumentami do uruchomienia kredytu hipotecznego w banku będą m.in. akt notarialny oraz ewentualnie potwierdzenie dokonania przelewu.

2. Żona jest w ciąży (L4). Czy jej dochody mogą być brane pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej?

Niewiele banków akceptują taką sytuację. Te, które akceptują zazwyczaj wymagają, aby umowa o pracę była zawarta na czas nieokreślony. Czasami banki oczekują też podpisania oświadczenia z deklaracją zamiaru powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim.

Zapytaj o kredyt hipoteczny

3. Czy otrzymam kredyt hipoteczny jeżeli w przeszłości miałem przeterminowania w spłacie kredytu?

Każdy bank inaczej podchodzi do tej sprawy. Banki analizują m.in. jak długo utrzymywały się przeterminowania (np. 5, 10, 30, 60 dni), jakie były kwoty przeterminowań i jak dawno występowały. Najkorzystniej jest, gdy kwoty przeterminowań były niewielkie np. do 200 zł i utrzymywały się nie dłużej niż 60 dni. Ponadto im w odleglejszej przeszłości występowały (od daty aktualnego wnioskowania) tym lepiej.

Są banki badające historię kredytową wnioskodawcy tylko za okres ostatnich dwóch lat oraz takie, które badają całość historii. Są banki, które akceptują przeterminowania do 60 dni i te, które nie akceptują ich wcale. Dlatego zawsze, gdy analizuję daną sprawę, zagłębiam się w szczegóły, aby zarekomendować banki, które są bardziej dostępne dla określonego profilu Klienta.

PODPOWIADAM jeżeli historycznie miałeś przeterminowania w spłacie, ale kredyt został całkowicie spłacony, zwróć się z pisemnym wnioskiem do banku, który udzielił finansowania, aby zaprzestał przetwarzania Twoich danych jako byłego kredytobiorcy. Pozwoli to poprawić w przyszłości Twoją wiarygodność płatniczą i zwiększy szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego.

4. Czy można wziąć kredyt na zakup domu/mieszkania, które jest odciążone hipoteką?

Tak, można. Na pewnym etapie analizy wniosku kredytowego należy dostarczyć do banku zaświadczenie z banku sprzedającego o wysokości salda kredytu pozostającego do spłaty. Wartość ta zostanie spłacona przez nasz wnioskowany kredyt. Bank powinien też zawrzeć informację, że po całkowitej spłacie kredytu wykreśli hipotekę z księgi wieczystej.

Może się zdarzyć tak, że saldo kredytu pozostającego do spłaty jest wyższe niż kwota wnioskowanego kredytu. Co wtedy? Można przekazać zbywcy swój udział środków własnych, co pozwoli mu na nadpłatę kredytu do wysokości, która jest spójna z wysokością wnioskowanego kredytu. Dla bezpieczeństwa przekazanie środków należy potwierdzić w przedwstępnej, najlepiej notarialnej umowie kupna – sprzedaży.

Sprzedający może również nadpłacić kredyt ze swoich środków. Ważne jest aby dokonać tej operacji w odpowiednim momencie, tak aby nie narazić się na niepotrzebne nerwy, koszty i stratę czasu.

5. Czy można nadpłacać kredyt hipoteczny lub całkowicie go spłacić przed terminem bez płacenia bankowi prowizji?

Tak, można lecz tylko wybrane banki mają ofertę bez prowizji za nadpłatę lub całkowitą spłatę kredytu przed terminem. Ustawa o kredycie hipotecznym mówi o tym, że banki nie mają prawa pobierać takiej prowizji, ale dopiero od 37 miesiąca trwania umowy kredytu hipotecznego. Wysokość pobieranej prowizji 0% do 3% od kwoty nadpłaty lub całkowitej spłaty.

6. Jeżeli nadpłacam kredyt hipoteczny czy zmniejsza mi się wysokość raty czy też pozostaje bez zmian?

To zależy od polityki danego banku. Może być np. zapis w umowie, że nadpłacając okres kredytowania pozostaje bez zmian, a poziom raty się zmniejsza.

Chcąc skrócić okres kredytowania z pozostawieniem wysokości raty na dotychczasowym poziomie, bank może wymagać aneksu do umowy i zapłaty prowizji.

Są też banki, które dają nam wybór. Nadpłata i skrócenie okresu kredytowania (zachowujemy ratę na dotychczasowym poziomie) lub nadpłata i od następnego miesiąca płacimy niższą ratę. Finansowo korzystniejsza jest nadpłata i skrócenie okresu kredytowania. Wybór formy powinien zależeć od sytuacji kredytobiorcy, oczekiwań lub możliwości finansowych w danej chwili.

Nie biegaj za kredytem hipotecznym po wielu bankach. Poprowadzę Cię bezpłatnie od A do Z-amieszkania! Tel. 732 732 555

Autor: Filip Małachowski – Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa