Filip Małachowski Brak komentarzy

Dodatkowe usługi bankowe przy kredycie hipotecznym

Zwróć uwagę czy w Twoim przypadku będzie wymagane obligatoryjnie ubezpieczenie na życie. Wybrane banki mogą wymagać takiego ubezpieczenia np. gdy jesteś jedynym wnioskodawcą kredytu, jesteś lub będziesz w określonym wieku w trakcie okresu kredytowania czy też Twoje dochody mają wysoki udział w łącznych dochodach wnioskujących o kredyt.   

Sprawdź czy musisz korzystać z oferty banku dotyczącej ubezpieczenia na życie/od utraty pracy (jeżeli wymagane) czy ubezpieczenia nieruchomości. Jeżeli nie może się okazać, że u innego ubezpieczyciela otrzymasz korzystniejszą cenę polisy i obniżysz przez to koszty kredytu.

 

Wkład własny a niższe oprocentowanie kredytu hipotecznego

Przeanalizuj poziom swojego wkładu własnego. Wybrane banki oferują niższe oprocentowanie w zamian za wyższy wkład własny. Im wyższy masz wkład tym możliwe niższe oprocentowanie kredytu.       

 

Koszt kredytu hipotecznego a marża pomostowa

Zwróć uwagę na marżę pomostową czyli podwyższone oprocentowanie (od 0,05% do 2,5%) do czasu prawomocnego wpisu hipoteki do księgi wieczystej (od 1 do 6 miesięcy). Możesz starać się o przyspieszenie wpisania hipoteki składając pismo do sądu.

Wysokość marży pomostowej może być ważna przy zakupie nieruchomości od dewelopera, jeżeli inwestycja jest w początkowej fazie realizacji. Wybór nieodpowiedniego banku może zwiększyć koszty Twojego kredytu.

 

Oprocentowanie stałe czy zmienne, oto jest pytanie…

Rozważ wybór pomiędzy oprocentowaniem zmiennym kredytu, a stałym (stała wysokość raty obowiązuje najczęściej przez okres 5 lat). Tylko kilka banków oferuje takie rozwiązanie. 

Pamiętajmy, że aktualnie mamy w Polsce historycznie najniższe stopy procentowe. Jeżeli nastąpi ich podwyżka to wzrośnie rata naszego kredytu oraz całkowity koszt kredytu. Miejmy to na uwadze.

 

Prowizja za nadpłatę kredytu hipotecznego

Zwróć uwagę czy bank pobiera prowizję za nadpłatę kredytu/całkowitą spłatę przed terminem. Ustawa pozwala bankom naliczać taką prowizję w okresie od 1 do 36 miesiąca trwania umowy. Po tym okresie zabrania tego.

Są banki, które przez cały okres umowy nie pobierają takiej prowizji. Może to być ważne dla osób, które np. mają możliwość regularnie nadpłacać kredyt, zakładają (w najbliższym czasie) np. sprzedaż innych nieruchomości/majątku i nadpłatę obecnego kredytu lub budują dom i zakładają, że nie wykorzystają całego kredytu.

 

Sprawdź swoją zdolność kredytową w wielu bankach. Bezpłatnie. Kredyt hipoteczny od A do Z – amieszkania. Tel. 732 732 555 

 

Podatek jako dodatkowy koszt przy zakupie nieruchomości

Może nie jest to koszt bezpośrednio związany z kredytem hipotecznym, ale powiększa całkowity koszt zakupu nieruchomości, bo łączy się z podatkiem od czynności cywilno – prawnch. W przypadku zakupu np. mieszkania z rynku wtórnego zapłacisz 2% podatku od ceny zakupu. Nie zapłacisz tego podatku kupując nieruchomość z rynku pierwotnego (od dewelopera).

 

Skrócenie okresu kredytowania i obniżenie poziomu raty

Zweryfikuj czy nadpłacając kredyt możesz zarówno obniżyć wysokość raty jak i skrócić okres kredytowania bez prowizji. Może być tak, że nie ma prowizji od obniżenia wysokości raty, ale skrócenie wiąże się z zapłaceniem prowizji za sporządzenie aneksu do umowy lub od kwoty nadpłaty.

W związku z powyższym mniej zapłacimy bankowi jeżeli przy nadpłacie skrócimy okres kredytowania niż gdy obniżymy poziom raty.

Na podstawie wskazanego wyżej przykładu (raty równe), nadpłacając np. 5.000 zł w szóstym miesiącu trwania umowy, skrócimy okres kredytowania z 360 miesięcy (30 lat) do 348 miesięcy (29 lat) oraz zaoszczędzimy na odsetkach 4.956 zł. 

W początkowej fazie spłaty kredytu (raty równe) spłacamy głównie odsetki. Relacja w racie odsetek do kapitału to ok. 51% (30-sto letni okres kredytowania).

Im wyższe oprocentowanie kredytu tym relacja wyższa. Im okres kredytowania krótszy tym wartość relacji spada, co oznacza, że w każdej następnej racie spłacamy więcej kapitału, a przez to płacimy w ogólnym rozrachunku niższe odsetki.

Powyższe dotyczy wyboru wariantu skrócenia okresu kredytowania przy nadpłacie kredytu oraz optymalnego okresu kredytowania przy składaniu wniosku.