Filip Małachowski Brak komentarzy

W dobie panującej pandemii korzyścią dla aktualnych i przyszłych kredytobiorców jest spadek stóp procentowych. W ciągu ostatnich 30 dni Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je dwukrotnie. Przekłada się to na niższą ratę i koszty Twojego kredytu hipotecznego (dotyczy ofert z oprocentowaniem zmiennym).

Do dziś tylko część banków podwyższyła marże. Nie wpłynęło to na zwiększenie kosztów kredytu, gdyż wyższa marża jest dla większości ofert rekompensowana obniżką stóp procentowych.

W wybranych bankach, pomimo podwyżki marży, oprocentowanie kredytu jest korzystniejsze niż przed pandemią.

Poniżej wyliczenia dla dwóch banków. Jeden z nich nie podwyższył marży (bank 1) oraz drugi, który ją podwyższył (bank 2). Wyliczenia nie uwzględniają kosztów i warunków dodatkowych np. ubezpieczeń, ewentualnych opłat za konto, podwyższenia marży do czasu wpisu hipoteki. We wskazanych obszarach opłaty nie uległy zmianom.

Bank 1 – minimalny wkład własny 10%, oprocentowanie zmienne

Przed pandemią: kredyt 200.000 zł, okres 25 lat, raty równe, WIBOR3M+marża = 4,01%. Wysokość raty: 1.056,78 zł, suma odsetek: 117.033,49 zł

W trakcie pandemii: kredyt 200.000 zł, okres 25 lat, raty równe, WIBOR3M+marża = 3,01%. Wysokość raty: 949,46 zł, suma odsetek: 84.838,96 zł

Bank 2 – minimalny wkład własny 20%, oprocentowanie zmienne

Przed pandemią: kredyt 200.000 zł, okres 25 lat, raty równe, WIBOR3M+marża = 3,21%. Wysokość raty: 970,41 zł, suma odsetek: 91.123,47 zł

W trakcie pandemii: kredyt 200.000 zł, okres 25 lat,  raty równe, WIBOR3M+marża = 2,51%. Wysokość raty: 898,24 zł, suma odsetek: 69.472,31 zł

Z powyższego wynika, że wnioskujący o kredyt hipoteczny może zaoszczędzić na odsetkach. Pierwszy przykład ok. 32.194,53 zł oraz drugi 21.651,16 zł.

Masz możliwość zaoszczędzenia, wynikającą ze spadku stóp procentowych, ale z drugiej strony musisz jeszcze ten kredyt otrzymać. Banki zaostrzyły swoją politykę kredytową, wprowadzając różne ograniczenia i obostrzenia w przyznawaniu kredytów hipotecznych (np. wykluczenie dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę zatrudnionego w XYZ branży; obniżenie zdolności kredytowej).

Zapytaj o kredyt hipoteczny

Trzeba być też przygotowanym na wyższy wkład własny niż do tej pory np.: PKO BP zmiana z 10% na 20%, ING, z 20% na 30%.

Decyzje kredytowe podejmowane są w sposób ostrożny. W związku z tym uzyskanie kredytu jest trudniejsze niż przed pandemią, ale jak najbardziej możliwe.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do tego przedsięwzięcia. Każdy krok zakupu nieruchomości oraz procesu kredytowego powinien być szczegółowo zaplanowany. Tu nie ma miejsca na jakąkolwiek przypadkowość.

Warto zastanowić się nad:

  • stosownymi zapisami w umowie przedwstępnej, które zabezpieczą nas przed utratą zadatku na skutek ewentualnej odmowy banku,
  • ustaleniem bezpiecznego i akceptowalnego dla obydwu stron terminu przeniesienia własności; czasy podejmowania przez banki decyzji są wydłużone,
  • wyborem banków, w których złożony zostanie wniosek i w przemyślany sposób wybrać minimum dwa,
  • wykluczeniem (przed podpisaniem umowy przedwstępnej; przed złożeniem wniosku do banku) jak największej ilości niekorzystnych, z punktu widzenia danego banku, elementów dotyczących transakcji i wnioskodawcy, tak aby ograniczyć ryzyko nieuzyskania kredytu.

Klienci pytają mnie: A co z notariuszem? Pracuje? Uspakajam – są kancelarie, które przystosowały się do aktualnej sytuacji i zawierają akty notarialne. Dokumentację dotyczącą nieruchomości np. wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną czy też zaświadczenie o braku zameldowania można uzyskać przez profil zaufany ePUAP. Spółdzielnie mieszkaniowe też funkcjonują i wydają potrzebne zaświadczenia.

Tak jak widzicie jest możliwość uzyskania kredytu na zakup wymarzonej nieruchomości. Może nawet na korzystniejszych warunkach niż przed pandemią.

Oczywiście sami musicie zadecydować czy w aktualnej sytuacji to dla Was dobra decyzja. Musi być ona przemyślana. Nie ulegajcie emocjom.   

Dostępny kredyt hipoteczny – wiele banków w jednym miejscu. Poprowadzę Cię bezpłatnie od A do Z-amieszkania! Tel. 732 732 555

Autor: Filip Małachowski – Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa