Filip Małachowski Brak komentarzy

Z publikacji dowiesz się m.in.:

  • Jak przygotować się do składania wniosku o kredyt mieszkaniowy

  • Jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku kredytowego

  • Jakie czynniki mogą mieć wpływ na to czy otrzymasz kredyt

Przygotowanie do złożenia wniosku kredytowego – trzy ważne obszary

Proces uzyskania kredytu mieszkaniowego składa się z wielu elementów/kroków. Do części z nich można, a nawet trzeba się przygotować. Dzięki temu możemy odpowiednio wcześnie zidentyfikować utrudnienia, które mogą się pojawić, a tym samym zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego, przy możliwie najkorzystniejszych jego warunkach.

Należy starać się przewidzieć w jakim kierunku będzie zmierzać transakcja biorąc łącznie pod uwagę trzy ważne obszary:

  • Charakter transakcji (tylko zakup, zakup plus remont, budowa); zmienne (kwota kredytu, udział środków własnych, okres, inne).
  • Profil klienta wnioskującego o kredyt (źródła dochodu, wiek, ilość osób w rodzinie, charakter zatrudnienia, inne).
  • Co jest ważne dla Ciebie (nie dla banku) po podpisaniu umowy kredytu i w trakcie jej obowiązywania.

Sprzedawcy w banku często nie pytają o to bo wiedzą, że pewnych oczekiwań nie mogą spełnić – mogliby stracić klienta i nie zrealizować planu sprzedaży. Oprócz oferty swojego pracodawcy (banku) nie mają innej, alternatywnej.

Moi Klienci, kiedy pytam ich co byłoby dla nich ważne, wspominają m.in. o: możliwości nadpłaty kredytu bądź spłaty całkowitej bez prowizji, zamianie zabezpieczenia lub odłączeniu współkredytobiorcy w trakcie trwania umowy, maksymalnym czasie na uruchomienie środków.

Porównując oferty kilkunastu banków moi Klienci mogą wybrać nie tylko ofertę korzystną pod względem finansowym, ale także ściśle dopasowaną do ich potrzeb, innych niż tylko koszt kredytu.

Zapytaj o kredyt hipoteczny

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o kredyt mieszkaniowy

Przyjmijmy do naszej analizy tylko zakup mieszkania na rynku wtórnym. Potrzebną dokumentację należy podzielić na trzy grupy:

1. Dokumenty dotyczące nieruchomości

Mamy tu umowę przedwstępną kupna – sprzedaży (w zależności od banku można ją dostarczyć również na późniejszym etapie analizy wniosku). Należy również uzyskać od zbywcy numer księgi wieczystej nieruchomości.

W przypadku spółdzielczego prawa do lokalu – zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym zbywcy prawie do lokalu, jego powierzchni i w przypadku braku księgi wieczystej – zgoda spółdzielni na jej założenie.

Kiedy oprócz zakupu kredytowany będzie remont, wymagane jest sporządzenie harmonogramu/kosztorysu prac do wykonania wraz z określeniem kwot na poszczególne czynności.

2. Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

To m.in. zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, umowy zlecenia/o dzieło za ostanie 6-12 miesięcy oraz dokumenty finansowe prowadzonej firmy (np. księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów), deklaracje podatkowe.

W tym obszarze znajduje się wiele zmiennych, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę przed złożeniem wniosku. Każdy bank ma inną politykę kredytową i w różny sposób może podchodzić do aspektów związanych m.in. z wyznaczaniem zdolności kredytowej.

Przykładem mogą być różne oczekiwania banków w zakresie umowy o pracę na czas określony; jeden bank oczekuje umowy zawartej na min. 12 miesięcy w przód od daty złożenia wniosku lub 6. Inny bank umowę zawartą na okres min. 12 miesięcy (nie musi być naprzód; umowa może się kończyć np. w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku kredytowego) traktuje jako zawartą na czas nieokreślony.

W związku z powyższym warto porównywać oferty wielu banków. Nie tylko z uwagi na koszty, ale również na dostępność kredytu. Dlatego tak ważne są trzy obszary, o których wspominam powyżej; tu często liczą się detale,o których trzeba pomyśleć zawczasu, aby zaplanować odpowiednią strategię.   

3. Dokumenty/informacje ogólne dotyczące wnioskodawcy/ów 

To m.in. dokumenty potwierdzające wartość posiadanych środków własnych. Informacje obejmujące dane osobowe, miejsce zamieszkania, dane do kontaktu, informacje o posiadanych nieruchomościach, zobowiązaniach finansowych, poręczeniach, alimentach; ilości osób w gospodarstwie domowym, wykształceniu, rozdzielności majątkowej lub wspólnocie; branży w jakiej działa firma wnioskodawcy.

Wybrane informacje z powyższych mają wpływ na tzw. ocenę punktową kredytobiorcy (bankowcy potocznie mówią „scoring”). Scoring m.in. klasyfikuje klienta do poszczególnych grup ryzyka w ramach polityki kredytowej, określonej przez banki i ma wpływ na ostateczną decyzję kredytową.

Szukasz przemyślanego kredytu hipotecznego? Poprowadzę Cię bezpłatnie od A do Z-amieszkania! Tel. 732 732 555

Autor: Filip Małachowski – Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa