Bezpłatnie prowadzę przez cały proces zakupu nieruchomości.

To mozolny, zawiły i wieloetapowy proces. Po pierwszej rozmowie uzyskasz precyzyjne informacje związane z poszczególnymi etapami składającymi się na udzielenie kredytu hipotecznego. 

W trakcie ubiegania się o kredyt hipoteczny mogą wystąpić trudności związane m.in. z:

 • koniecznością zwiększenia udziału środków własnych,
 • opóźnieniami w BIK,
 • brakiem zdolności kredytowej lub zmniejszeniem proponowanej kwoty kredytu (w stosunku do oczekiwanej),
 • nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości,
 • opóźnieniami w wydaniu decyzji kredytowej,
 • wyborem oferty tylko z pozoru atrakcyjnej, która po dokładnych wyliczeniach jest droga.

 

Strata czasu, strata nerwów i pieniędzy – np. możliwość utraty zadatku z umowy przedwstępnej to tylko część konsekwencji braku przygotowania się do procesu ubiegania o kredyt hipoteczny.

 

 • Układam indywidualny plan działania do zakupu nieruchomości ponieważ każda transakcja jest inna. Każdy z nas również jest inny więc oferta danego banku może być dla nas niedostępna.
 • Prowadzę przez proces od A do Z-amieszkania. Koordynuję każdy jego etap, tak aby zminimalizować pojawienie się trudności. Wiem na co zwrócić uwagę żebyś skutecznie i sprawnie kupił mieszkanie.
 • Cierpliwie wyjaśniam wszystko żebyś nie miał wątpliwości i czuł, że Twój kredyt hipoteczny jest na dobrej drodze.
 • Przygotowuję i weryfikuję dokumentację wymaganą przez banki. Sprawdzam księgi wieczyste, zaświadczenia, dokumenty własności, wypisy  z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, stan prawny nieruchomości.
 • Codziennie monitoruję i dociskam Twoją sprawę w banku.
 • Szczegółowo analizuję i wyjaśniam, zrozumiałym językiem, poszczególne zapisy umowy kredytowej. Towarzyszę Ci przy jej podpisaniu w banku.

Zapytaj o najkorzystniejszy kredyt hipoteczny. Poprowadzę Cię bezpłatnie od A do Z-amieszkania! Tel. 732 732 555