Siedziba: Częstochowa

ul. Przestrzenna 20A

07:00 – 20:00

Pon - Sob

Tel. 732 732 555

Kredyt bez wkładu własnego

Kredyt hipoteczny na mieszkanie, dom bez wkładu własnego – program w ramach Polskiego Ładu

 

WAŻNE – data obowiązywania programu

od 27 maja 2022 do 31 grudnia 2030 roku

Ustawa z dnia 1 października 2021 roku o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym 

 

Aktualizacja 18 maja 2022

Pierwsze banki zadeklarowały chęć przystąpienia do programu. Są nimi bank Millennium oraz PKO BP. Bank Gospodarstwa Krajowego czeka na kolejne zgłoszenia banków. Bank ING ma nie uczestniczyć w programie. 

Aktualizacja 17 maja 2022

Zapowiadane jest wprowadzenie zmian do ustawy, które mają uatrakcyjnić program.
Jedną z proponowanych zmian jest możliwość skorzystania ze „spłat rodzinnych” dla osób, które posiadają swój wkład własny i chcą go wnieść kupując nieruchomość.
Kolejną będzie możliwość wniesienia przez wnioskodawcę większego wkładu własnego niż 10% (aktualnie minimalna wartość, która musi zostać objęta gwarancją to 10% i nie więcej niż 20% wartości nabywanej nieruchomości).
Urealnione mają zostać wskaźniki wpływające na maksymalną cenę metra kwadratowego powierzchni kupowanej nieruchomości. Czyli więcej nieruchomości zakwalifikuje się do programu. Przez co wnioskodawca będzie miał większy wybór nieruchomości, z których docelowo kupi tę najbardziej pożądaną. 

Aktualizacja 10 maja 2022

Lista banków biorących udział w programie ma być dostępna pod koniec maja. 

 


Korzyści programu dla wnioskujących o kredyt hipoteczny 

1. Zakup/budowa nieruchomości mieszkalnej z wykorzystaniem kredytu hipotecznego, bez posiadania wkładu własnego. Wkład własny będzie gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

2. Możliwość uzyskania spłaty części kredytu („spłata rodzinna”), której dokona (BGK).

 

 

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – kto może skorzystać?

 

»  Małżeństwa oraz pary nieformalne, single (brak wymogu posiadania dziecka).

»  Osoby posiadające zdolność kredytową i spełniające wymagania banków, które będą uczestniczyć w programie.

»  Osoby, które nie są właścicielami domu, mieszkania (wyjątki poniżej).

 

Będziesz mógł być uczestnikiem programu jeżeli posiadasz:

»  dwójkę dzieci i jesteś właścicielem mieszkania/domu o pow. użytkowej nie większej niż 50 m².

»  trójkę dzieci i jesteś właścicielem mieszkania/domu o pow. użytkowej nie większej niż 75².

»  czwórkę dzieci i jesteś właścicielem mieszkania/domu o pow. użytkowej nie większej niż 90² (przy większej ilości dzieci limit powierzchni nie obowiązuje).

 

Nie możesz być uczestnikiem programu jeżeli w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o gwarantowany kredyt mieszkaniowy, dokonałeś zbycia swojej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I grupy podatkowej Tutaj podpowiedź kto to lub II grupy podatkowej Tutaj podpowiedź kto to.

 

  Chcę bezpłatnie porozmawiać o:

  Twoje imię

  Numer telefonu

  Centrum Kredytów Mieszkaniowych Częstochowa. Administratorem Państwa danych osobowych jest SURSO Filip Małachowski. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe informacje w mojej Polityce prywatności.

   

  Jakie nieruchomości będzie można kupić, sfinansować gwarantowanym kredytem mieszkaniowym?

   

  »  Zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym (wraz z wykończeniem).

  »  Budowa domu, dokończenie budowy domu (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy).

  »  Zakup działki wraz z budową domu.

   

  WAŻNE – limit ceny metra kwadratowego kupowanego mieszkania 

  Cena kupowanego lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 1m² pow. użytkowej nie może przekroczyć kwoty stanowiącej wynik pomnożenia średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia (przeciętny koszt budowy) 1 m² pow. użytkowej budynków mieszkalnych przez współczynnik 1,3 przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego 1,2.

   

  Na dziś (14-01-2022) maksymalna cena metra kw. (dla Częstochowy oraz okolic) nie może być wyższa niż:

  5.684,40 zł dla rynku wtórnego

  6.158,10 zł dla rynku pierwotnego

   

  PRZYKŁAD: kupujesz mieszkanie z rynku wtórnego za 330.000 zł. Jego pow. użytkowa wynosi 60m². Cena zakupu podzielona przez powierzchnię = 5.500 zł. Dlatego możesz skorzystać z programu i kupić to mieszkanie.

  Jeżeli cena mieszkania będzie wyższa np. 345.000 zł to wówczas cena metra = 5.750 zł. Jest wyższa niż określone maksimum (5.684,40). Nie będziesz mógł kupi takiego mieszkania i jednocześnie skorzystać z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Metoda liczenia dla rynku pierwotnego jest taka sama.

  Nie wiadomo jakie będą maksymalne, wyznaczone ceny metra kw. pow. gdy program wystartuje. Poznamy je w kwietniu 2022 roku.

  Wszystkie informacje na temat programu będę na bieżąco aktualizował. Zachęcam do powrotu na moją stronę. 

   

  Jakie warunki kredytu hipotecznego bez wkładu własnego przy gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

   

  »  Będzie udzielany przez banki, które zawrą umowę z BGK.

  »  Kredyt na okres minimum 15 lat.

  »  Tylko w walucie polskiej.

  »  Szczegółowe warunki kredytu (oprocentowanie oraz inne) wg oferty banku, który zawarł umowę z BGK.

  »  Wartość gwarantowanego przez BGK wkładu własnego to minimum 10% wydatków związanych z zakupem/budową nieruchomości.

  »  Łączna wartość gwarantowanego wkładu BGK plus wkład własny kredytobiorcy (jeżeli będziesz chciał wnieść) nie może być wyższa niż 20% wydatków związanych z zakupem/budową nieruchomości.

  »  Wysokość gwarancji nie może być wyższa niż 100.000 zł. To maksymalna wartość gwarantowanego wkładu własnego.

  »  Z tytułu udzielenia gwarancji zapłacisz 1% prowizji od kwoty gwarancji. Maksymalnie 1.000 zł.

   

  Spłata rodzinna – zyskaj szansę na spłatę części kredytu hipotecznego

   

  BGK gwarantuje wypłatę środków z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Spłata rodzinna jest przyznawana w przypadku powiększenia się rodziny o drugie i kolejne dziecko w trakcie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

   

  Jaka jest wysokość spłaty rodzinnej

  »  20.000 zł w przypadku powiększenia się rodziny o drugie dziecko

  »  60.000 zł w przypadku trzeciego i kolejnych dzieci

   

  Co uniemożliwi otrzymanie spłaty rodzinnej

  Nie można być właścicielem mieszkania, domu z wyjątkiem nabytego/wybudowanego w ramach programu.

   

  Konsekwencje sprzedaży nieruchomości nabytej w ramach programu

   

  Otrzymaną spłatę rodzinną będziesz musiał zwrócić jeżeli w ciągu 5 lat od dnia dokonania spłaty rodzinnej:

  »  Sprzedasz lub wynajmiesz nieruchomość.

  »  Dokonasz zmiany sposobu użytkowania nieruchomości (na taki, który nie zaspakaja potrzeb mieszkaniowych).

   

  Kwota zwrotu odpowiada iloczynowi kwoty uzyskanej spłaty rodzinnej oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

  PRZYKŁAD: Sprzedałeś mieszkanie w 12 miesiącu od uzyskania spłaty rodzinnej w kwocie 20.000 zł. Oznacza to, że będziesz musiał zwrócić 16.000 zł (pozostało 48 miesięcy do zakończenia okresu 5 lat (60 miesięcy); 48/60=0,8; 20.000 zł*0,8 = 16.000 zł).

  Przygotuj się i już dziś zapytaj o swoją zdolność kredytową Tel. 732 732 555

  Top